Quickscan hydraulisch en ecologisch functioneren spuiomlegging Delfzijl 2020

Onderwaternatuur Rotterdam 2020

Manifest Lauwerskust 2017-heden

Gebiedsagenda 2050 Zuidwestelijke Delta 2019

It Fryske Gea 2018-2019

Vismigratierivier Afsluitdijk 2013 – heden

Wildspotter.nl & Visspotter.nl 2016-heden

Programma naar een Rijke Waddenzee 2013-2019