Masterplan Vianderdomein

Schoon en robuust watersysteem als ruggengraat voor recreatief landschap

Het domein Viander is een recreatiegebied met een grote betekenis voor de stad Tienen. De drie (vis)vijvers, de speeltuinen en wandelpaden vormen van oudsher een nabije plek voor de bewoners om het buitenleven te vieren. Om te spelen, te bewegen en elkaar te ontmoeten. Om de rust, de natuur en het water te ervaren, maar waar de oorspronkelijke glans verloren is gegaan. De vraag is een toekomstperspectief te schetsen om het domein weer nieuw leven in te blazen als een belangrijk waterrecreatief landschap voor Tienen en omgeving, maar ook als een betekenisvolle plek voor de stad en haar bewoners.

De zwem- en visvijvers werden vroeger gevuld met schoon grondwater. Sinds de bouw van een woonwijk wordt het grondwater afgevangen en naar het riool geleid.

Om uitzakkende peilen tegen te gaan, wordt nu vrij vies water uit het benedenstrooms gelegen riviertje de Gete opgepompt en gezuiverd via een helofytenfilter. De zuivering functioneert echter niet en in combinatie met beschoeide oevers, folie in de vijvers, watervogels en sportvisserij is een ‘groene algensoep’ ontstaan en problemen met zuurstofloosheid. De rol van OAK in dit project is om een systeemanalyse uit te voeren en voorstellen te doen voor maatregelen of nader onderzoek zodat een schoon en robuust watersysteem ontstaat. Daarbij willen we het historische watersysteem zoveel mogelijk herstellen, zodat aanvoer van Gete-water niet meer nodig is. Het watersysteem vormt de blauwe ruggengraat van het park. Als dit niet op orde is, verliest de natuurwaarde en de beleefbaarheid sterk aan waarde.

Opdrachtgever: Stad Tienen

Samenwerking: Atelier Romain (Forest), OD205, VOLTarchitecten, Provoost Engineering

Periode: 2023

Impact: Schoon en robuust watersysteem als ruggengraat voor recreatief landschap

Quote Barend: ‘Het watersysteem vormt de blauwe ruggengraat van het park. Als dit niet op orde is, verliest de natuurwaarde en de beleefbaarheid sterk aan waarde’