De Groene Stelling

Een nieuw perspectief voor boeren, het landschap en bewoners in de Metropool Amsterdam

Dertien partijen slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen: De Groene Stelling. Een gebied waar gezorgd wordt voor gezond voedsel uit een prachtig, biodivers en toegankelijk landschap, dicht bij  de stad, met ruimte voor natuur, recreatie en klimaatadaptatie. In totaal maar liefst 25.000 ha. Hiermee wordt boeren een toekomst geboden en bewoners een mooier en toegankelijker landschap. De partijen doen een oproep aan iedereen in het gebied – boeren, bewoners, bedrijven en overheden – om mee te doen. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan de aanplant van bomen, het inzaaien van kruidenrijk grasland of het kopen van lokale biologische yoghurt.

De oude Stelling van Amsterdam is een inspiratie voor de toekomstige Groene Stelling. Vroeger is deze stelling gebouwd om de vijand buiten te houden en werd daarbinnen voedsel verbouwd, zodat de belegering kon worden overleefd. “De nieuwe, Groene Stelling ligt binnen de oude en hier gaan we op basis van de oude ingrediënten het landschap van de toekomst ontwikkelen”, aldus Jeroen van Herk, één van de initiatiefnemers van het plan.

De Groene Stelling is een initiatief van 13 partijen. De inzet is een sterker met de stad verbonden landschap waar:

  • gezond voedsel voor de bewoners wordt geproduceerd
  • meer ruimte is voor natuur en water
  • meer ruimte aan recreatie en ontspanning wordt geboden.

“Boeren zijn belangrijk voor de toekomst van dit gebied. Ze produceren niet alleen voedsel, ze beheren ook dit mooie historische landschap. Alleen samen kunnen we dit op een toekomstgerichte manier invullen”, aldus Dirk van der Beek, directeur van Boeren van Amstel.

Het initiatief is een unieke samenwerking van bewoners, agrarische organisaties, maatschappelijke partijen en bedrijven. Deze partijen gaan de komende twee jaar aan de slag om zeven concrete actiepunten te realiseren. “Behalve met voedsel en natuur gaan we ook aan de slag met recreatie. We gaan nieuwe wandel- en fietsroutes realiseren en een interessante nieuwe SmaakRoute voor producten van het platteland ontwikkelen”, zegt Frits Brouwer van de ANWB.

De Groene Stelling

Betrokken partijen: Wilder Land, Urgenda, Trees for All, Boeren van Amstel, Agrarische Collectief Noord-Holland Zuid, Anna’s Hoeve, Fortwachter Penningsveer, Local2Local, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Pakhuis de Zwijger, Rabobank, ANWB

Mede mogelijk gemaakt door: Commonland, Metropoolregio Amsterdam

In samenwerking met Strootman Landschapsarchitecten

Locatie: Metropoolregio Amsterdam

Periode: 2022-2023

Impact: Een wervend perspectief voor het landschap, boeren en bewoners voor de Metropoolregio Amsterdam; én een maatschappelijk partnership om hier bottom up invulling aan te geven.

Quote Jeroen: ‘Hier doen wij het voor. Met elkaar echt impact hebben op grote thema’s als voedsel, klimaat, biodiversiteit en de gezonde stad met de energie gericht op actie’

 

Meer informatie: www.degroenestelling.nl