Welkom bij Groene Donderdag

Bijzondere ontmoetingen tussen professionals

Al zeven jaar lang doen we iets bijzonders. We nodigen 50 tot 70 mensen uit om eens een lange, nazomernamiddag met elkaar te spenderen, om wederzijdse inspiratiebronnen te ontdekken, een nieuwe blik ergens op te krijgen, herkenning te vinden.

Ergens in de buitenlucht, met een verrassend programma en met bovenal tijd en ruimte voor ontmoeting. Er is geen duidelijke agenda om iets te bewerkstelligen. We faciliteren vooral het ontstaan van bijzondere en ongewone ontmoetingen tussen professionals.

Een uitnodiging voor Groene Donderdag is een persoonlijke uitnodiging. We werken met mensen die ‘uitnodiger’ zijn en een aantal mensen uit hun netwerk uitnodigen die passen bij het thema van de editie en een aanvulling zijn op het netwerk van Groene Donderdag in het algemeen.

Klik hier voor een impressie van een eerdere editie van Groene Donderdag

Reacties en ervaringen

“Veel dank voor een heerlijke middag en avond. Het voelde als een mini vakantie met veel mooie ontmoetingen. En wat een toffe plek hebben jullie uitgekozen!”

Jamie van Lede ORIGINS architecture

“Ik vond het echt een magische gebeurtenis.
Wat een geweldige dag was dat vorige week! Op een eiland, met al die inspirerende gesprekken. Het heeft hier al een en ander in beweging gezet.

Mirte van Laarhoven TRANSFORMER.com

“Ik ben er vol van! Wat een waanzinnige mooie middag gisteren. Een paar hele goede gesprekken gehad. Fijn om te horen wat anderen beweegt en ook fijn om je eigen verhaal te kunnen vertellen. Verschillende kaartjes uitgewisseld, voor morgen of later. Dank dat ik mee mocht!”

Philip Drontman Alliantiemanager Nederlandse Delta & Kust

“Dank voor de geweldige dag gisteren. De plek, de mensen, de inspiratie, de ruimte, jullie hadden het niet beter kunnen organiseren! Zoveel leuke gesprekken gehad en mensen ontmoet, top dat jullie het programma open hebben gelaten. Oprecht veel dank, ik heb genoten!”

Mirjam Schmull Fxpert circulaire economie & integrale duurzaamheid

“Dank voor de samenwerking! Ik vond het ook erg plezierig, en hoop dat er vruchtbare groene ideeën uit ontstaan, bij mij in ieder geval al wel.”

Brian Bosman Vuurtoreneiland

Editie 2023 Metropoolregio Amsterdam

Geinspireerd en creatief netwerk

Groene Donderdag© is in 2015 gestart vanuit de wens om geïnspireerde en creatieve professionals in duurzaamheid, water, natuur, klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening, stedelijke planning, communicatie, media, en design samen te brengen buiten de reguliere grenzen van organisaties, bestaande netwerken en overlegstructuren. En dat is gelukt.

De editie van dit jaar is mede mogelijk gemaakt door PWN Puur Water & Natuur, ZuidasDok en Natuurmonumenten. Waarvoor veel dank!

Editie 2023 richt zich op Metropoolregio Amsterdam. Bruisende stedelijk gebied van Haarlem, Amsterdam tot Almere. Met veel opgaven qua leefbaarheid, bereikbaarheid, natuur, water, recreatie, milieu en klimaatadaptatie. We brengen verschillende partijen en creatieve denkers samen. Hoe zien we de toekomst? Wat is er nodig? Wat betekent dit voor natuur, economie en leerbaarheid?

Over Groene Donderdag

Impact, inspiratie, slagkracht

Groene Donderdag© organiseert ontmoetingen tussen wakkere, bewuste verschilmakers die geïnspireerd en met gevoel voor strategie en urgentie werken aan de uitdagingen van deze tijd. Professionals die de mogelijkheden zien binnen hun eigen vakgebied en zich daarnaast laten inspireren door ideeën van buiten het hun bekende. Die bewust in het leven staan en het belangrijk vinden om grotere groepen mensen bewuster te maken. Die slagvaardig aan de slag zijn met projecten en ideeën, waarin ze vernieuwing, verandering en nieuwe bewegingen in gang zetten. Wat precies je titel is, voor wie je werkt en hoe lang je al werkt, maakt niet zoveel uit. Bepalend is de gemeenschappelijke overtuiging om samen impact te creëren.

Met Groene Donderdag© brengen we een mix van mensen die werken aan de thema’s groen, duurzaamheid, klimaat en water samen. Een combinatie van disciplines, lagen en leeftijden. En uit verschillende vakgebieden. Omdat eenvormigheid niet inspireert en diversiteit wel.

Vragen?

Contact

Mocht je vragen hebben over de dag zelf, iets praktisch willen doorgeven of jezelf nu al opgeven als partner voor een volgende editie neem contact met ons op.