Wij zijn OAK

Met trots presenteren we hieronder ons team. We zijn allen deskundige professionals met passie voor water, natuur en landschap. In ons werk versterken we elkaar en vullen we elkaar aan.

Jeroen van Herk MSc

Adviseur/Managing Partner

Ervaren adviseur/proces/project manager op het gebied van water, natuur, delta management en regionale planning. Signaleert, initieert en inspireert. Zoekt naar gemeenschappelijke belangen en is als generalist gericht op zowel versterking van het projectproces als de inhoud. Heeft de laatste jaren aan diverse spraakmakende projecten gewerkt op het gebied van eco-engineering: Natuurlijke Klimaatbuffer Oesterdam, de Zandmotor, de Vismigratierivier Afsluitdijk en Noordzeekanaal als eco-corridor voor trekvissen. Daarnaast heeft hij diverse internationale projecten uitgevoerd op het gebied van water en deltamanagement

Melissa de Raaij MSc

Adviseur water, natuur en participatie

Melissa is een water- en natuurenthousiast met een creatieve geest. Ze heeft zowel een achtergrond in (internationaal) land- en waterbeheer en ontwikkelingsstudies als in muziektheater. Ze gelooft dan ook sterk in de kracht van verbeelding, verwondering en beleving middels goede (visuele) verhalen. Als beeldende denker heeft ze ook een passie voor illustreren ontwikkeld, die ze graag inzet in projecten.

Inhoudelijk werkt ze graag aan het behoud en herstel van de (water)natuur en de biodiversiteit. Zowel onder als boven water, met een oog op klimaatadaptatie. Variërend van de wadden – waar ze in de zomermaanden nog actief is als wadgids – tot aan kust- en duinsystemen, rivieren, beken en moerassen. Bij OAK werkt ze dan ook met plezier aan verschillende opgaven op het gebied van landschap, ecologie, water, klimaat en de verbinding tussen mens en natuur.

Ir Wilco de Bruijne

Adviseur water en natuur/Managing Partner

Als aquatisch ecoloog heeft hij een brede blik en interesse binnen de werkvelden ecologie, natuurherstel, vismigratie, waterkwaliteit, aquacultuur en recreatie in de natuur. Gedreven en resultaatgericht zet hij zijn inhoudelijke kennis in om projecten te begeleiden, inhoudelijk te sturen en tot een goed resultaat te brengen. Wilco heeft de afgelopen jaren ook internationaal aan habitatherstel en vismigratieprojecten gewerkt, zowel binnen als buiten Europa.

Ir Ernest Pelders MCD

Project manager/Managing Partner

Ernest houdt zich bezig met ruimtelijke vraagstukken die vragen om visie en trekkerschap. Hij weet partijen te koppelen, belangen boven tafel te krijgen en deze direct te vertalen in concrete stappen. Enkele projecten waar hij zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet: Schaalsprong Almere Centrum Weerwater (Floriade), landschapspark Lingezegen, IJsselvechtdelta Provincie Overijssel, Máximapark Leidsche Rijn Utrecht en Singelpark Leiden. Ernest weet met zijn persoonlijke benadering mensen in beweging te krijgen, durft conflicten aan te gaan en resultaatgericht te sturen. Hij is communicatief vaardig en een prettige, integere persoon die lerend in het leven staat. In projecten zit zijn kracht in het verbinden van partijen die een gezamenlijke ambitie willen realiseren. Het creëren van draagvlak en het scheppen van een vertrouwensband met opdrachtgevers, projectmedewerkers en samenwerkende partijen zijn bepalend voor zijn werk.

Daan Bleichrodt MSc

Adviseur groene gebiedsontwikkeling en participatie

Daan heeft een passie voor mensen, natuur en bossen. Hij is een ervaren programmaleider en conceptontwikkelaar en is steeds op zoek naar nieuwe manieren om mens en natuur met elkaar te verbinden. Daan denkt groot, maar heeft geleerd klein te beginnen. Hij is creatief, heeft een grote verbeeldingskracht en gelooft in de kracht van verhalen. Daardoor kan hij mensen goed inspireren en activeren om hun eigen leefomgeving groener en meer biodivers in te richten.

Op de hotelschool in Maastricht leerde hij de beleving van de gast centraal te zetten en met deze blik kijkt hij ook naar de programma’s, waar de wensen van alle gebruikers (dus ook planten en dieren) leidend zijn. Tussen 2011 en 2023 werkt Daan voor IVN natuureducatie. Bij IVN leidde hij diverse multistakeholder programma’s met gemeenten, provincies, rijk, scholen en ondernemers. Hij stond bijvoorbeeld aan de wieg van Tiny Forest in Nederland, Engeland en België en hielp mee aan de realisatie van ruim 300 stadsbossen in Nederland.

De afgelopen tien jaar werkte hij vooral aan natuur in de stad en gaat nu bij OAK aan de slag om samen met gemeenten, provincies en waterschappen de stadsranden en ommelanden aantrekkelijker te maken voor mensen, dieren en planten.

Ir Barend de Jong

Adviseur water en ecologie

Barend zijn passie is ecologie, met een rol als adviseur of projectleider. Hij ziet kennis van soorten en aquatische en terrestrische ecosystemen als dé basis van zijn advies. Vanuit die inhoud draagt hij graag bij aan de visievorming en het ontwerp van natuur, natuur inclusieve projecten en het duurzaam bevorderen van de biodiversiteit. Van huis uit aquatisch ecoloog, maar als Wageninger is hij gewend om te acteren in integrale projecten rond water, natuur en landschap. Zijn werk varieert van de uitvoering van uitgebreide landschap ecologische systeemanalyses (LESA’s), effectstudies (MER, KRW, N2000, NNN), natuurinrichtingsplannen en -beheervisies tot de landschappelijke inpassing van woonwijken en infrastructurele werken zoals snelwegen (Blankenburg, ViA15) en dijken. Barend draagt zijn kennis graag over op anderen. Niet alleen in projecten, ook als docent bij de stichting Wateropleidingen (Integraal Waterbeheer) en bij de Stichting werk aan de Linie (waterplanten, waterkwaliteit en systeemanalyse).

Irene de Jong MSc

Adviseur groene ontwikkeling, natuur en financiën

Ir Mark van Heukelum

Adviseur water en natuur

Mark heeft een passie voor water & natuur en het verbinden van natuur & samenleving. Bij OAK werkt hij als inhoudelijk adviseur, projectmanager en dwarsdenker op projecten waarin water, natuur & samenleving centraal staan. Met zijn creativiteit, vindingrijkheid en verbeeldingskracht weet Mark snel tot vernieuwende oplossingen te komen. Door de inzet van nieuwe ontwikkelingen en (digitale) technologie, komt hij tot non-conventionele ideeën. Hij brengt energie in en richting bij de start van nieuwe initiatieven. Mark weet mensen te verbinden en werkt graag intensief samen met betrokkenen, waarin hij de kwaliteiten van het team goed weet te benutten.

Stephan Tukker MSc

Adviseur water en ecologie

Stephan heeft een grote passie voor ecologie. Als adviseur aquatische ecologie richt zijn expertise zich op het gebied van vis(migratie), gebiedsinrichting, landschaps- en systeemanalyses en ecologie. Hij heeft een achtergrond in biologie en aquatische ecologie vanuit Wageningen. Met zowel praktische ervaring als theoretische kennis en het gebruiken van verschillende tools werkt Stephan met veel enthousiasme aan zijn projecten.

Ben jij onze nieuwe collega?

Talent (m/v) voor groen-blauwe projecten

Check onze vacature pagina.