WE ARE OAK

 

ir. Ernest Pelders MCD

senior projectmanager / managing partner

Ernest houdt zich bezig met ruimtelijke vraagstukken die vragen om visie en trekkerschap. Hij weet partijen te koppelen, belangen boven tafel te krijgen en deze direct te vertalen in concrete stappen. Enkele projecten waar hij zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet: Schaalsprong Almere Centrum Weerwater (Floriade), landschapspark Lingezegen, IJsselvechtdelta Provincie Overijssel, Máximapark Leidsche Rijn Utrecht en Singelpark Leiden. Ernest weet met zijn persoonlijke benadering mensen in beweging te krijgen, durft conflicten aan te gaan en resultaatgericht te sturen. Hij is communicatief vaardig en een prettige, integere persoon die lerend in het leven staat. In projecten zit zijn kracht in het verbinden van partijen die een gezamenlijke ambitie willen realiseren. Het creëren van draagvlak en het scheppen van een vertrouwensband met opdrachtgevers, projectmedewerkers en samenwerkende partijen zijn bepalend voor zijn werk.

Bekijk LinkedIN

Stuur mij een e-mail

 

MSc Melissa de Raaij

Junior adviseur water, natuur & participatie

In deze functie combineert zij haar passie voor ecologie met een achtergrond in land- en waterbeheer. Ook haar creatieve en ondernemende ei kan ze kwijt, wat voor haar de perfecte combinatie is! Momenteel biedt Melissa vooral ondersteuning bij al lopende en opstartende projecten, bijvoorbeeld vanuit haar ervaring met 'visual storytelling'.

Bekijk LinkedIN

Stuur mij een e-mail

 

ir. Barend de Jong

adviseur water en ecologie

Barend zijn passie is ecologie, met een rol als adviseur of projectleider. Hij ziet kennis van soorten en aquatische en terrestrische ecosystemen als dé basis van zijn advies. Vanuit die inhoud draagt hij graag bij aan de visievorming en het ontwerp van natuur, natuur inclusieve projecten en het duurzaam bevorderen van de biodiversiteit. Van huis uit aquatisch ecoloog, maar als Wageninger is hij gewend om te acteren in integrale projecten rond water, natuur en landschap. Zijn werk varieert van de uitvoering van uitgebreide landschap ecologische systeemanalyses (LESA’s), effectstudies (MER, KRW, N2000, NNN), natuurinrichtingsplannen en -beheervisies tot de landschappelijke inpassing van woonwijken en infrastructurele werken zoals snelwegen (Blankenburg, ViA15) en dijken. Barend draagt zijn kennis graag over op anderen. Niet alleen in projecten, ook als docent bij de stichting Wateropleidingen (Integraal Waterbeheer) en bij de Stichting werk aan de Linie (waterplanten, waterkwaliteit en systeemanalyse).

Bekijk LinkedIN

Stuur mij een e-mail

 

ir. Wilco de Bruijne

adviseur water & natuur / managing partner

Als aquatisch ecoloog heeft hij een brede blik en interesse binnen de werkvelden ecologie, natuurherstel, vismigratie, waterkwaliteit, aquacultuur en recreatie in de natuur. Gedreven en resultaatgericht zet hij zijn inhoudelijke kennis in om projecten te begeleiden, inhoudelijk te sturen en tot een goed resultaat te brengen. Wilco heeft de afgelopen jaren ook internationaal aan habitatherstel en vismigratieprojecten gewerkt, zowel binnen als buiten Europa.

Bekijk LinkedIN

Stuur mij een e-mail

 

ir. Mark van Heukelum

adviseur water en natuur

Mark heeft een passie voor water & natuur en het verbinden van natuur & samenleving. Bij OAK werkt hij als inhoudelijk adviseur, projectmanager en dwarsdenker op projecten waarin water, natuur & samenleving centraal staan. Met zijn creativiteit, vindingrijkheid en verbeeldingskracht weet Mark snel tot vernieuwende oplossingen te komen. Door de inzet van nieuwe ontwikkelingen en (digitale) technologie, komt hij tot non-conventionele ideeën. Hij brengt energie in en richting bij de start van nieuwe initiatieven. Mark weet mensen te verbinden en werkt graag intensief samen met betrokkenen, waarin hij de kwaliteiten van het team goed weet te benutten.

Bekijk LinkedIN

Stuur mij een e-mail

 

Jeroen van Herk MSc.

senior adviseur water, natuur en gebiedsprocessen / managing partner

Ervaren adviseur/proces/project manager op het gebied van water, natuur, delta management en regionale planning. Signaleert, initieert en inspireert. Zoekt naar gemeenschappelijke belangen en is als generalist gericht op zowel versterking van het projectproces als de inhoud. Heeft de laatste jaren aan diverse spraakmakende projecten gewerkt op het gebied van eco-engineering: Natuurlijke Klimaatbuffer Oesterdam, de Zandmotor, de Vismigratierivier Afsluitdijk en Noordzeekanaal als eco-corridor voor trekvissen. Daarnaast heeft hij diverse internationale projecten uitgevoerd op het gebied van water en deltamanagement.

Bekijk LinkedIN

Stuur mij een e-mail

 

drs. Gijs van der Linden

chef de bureau

All round office manager met analytische blik, vlotte pen en een goed luisterend oor. Ondersteunt en faciliteert het team van Oak met raad en daad op het gebied van communicatie, planning, administratie en automatisering.

Bekijk LinkedIN

Stuur mij een e-mail

1
1

INHOUDELIJKE KWALITEIT

Kwaliteit creëren we met het combineren van expertises op het gebied van watersystemen, ruimtelijke planning, ecologie en landschap. Met specialistische kennis werken we aan aansprekende oplossingen, benutten we de kracht van de plek en zoeken we maatschappelijke relevantie. We werken aan innovatieve en soms gewaagde oplossingen die haalbaar zijn. Tastbare oplossingen die aanzetten tot beweging en vervolgstappen.

GEDREVEN MENSEN

Het blijft mensenwerk! OAK ontwikkelt een enthousiasmerend proces voor opdrachtgever, samenwerkende partijen en omgeving. We werken stapsgewijs van idee, naar plan, naar besluit. Met heldere kaders en uitgesproken verwachtingen leiden interactieve planprocessen tot verrijking en nieuwe partnerships. Met kennis van gebied en omgeving, worden belangen van overheid en burgers verbonden en ontstaan maatwerk oplossingen.

VERBINDEN

De aanpak van OAK verbindt de juiste mensen aan de opgave. In een katalyserend proces wordt gewerkt aan twee sporen:

  • Een gezamenlijke ambitie: dit is een structurele oplossingsrichting waarin de partijen en belangen zich kunnen verenigen en die hen motiveert tot samenwerking.
  • Het snel realiseren van concrete bouwstenen: dit zijn veelal projecten, activiteiten, communicatieve evenementen, publicaties, etc. die enthousiasmerend en tastbaar zijn.

Wij zijn overtuigd dat het samenspel tussen beide de motor is voor complexe ruimtelijke vraagstukken.

RELATIE MET LINKit CONSULT

LINKit consult heeft zich de afgelopen 15 jaar bewezen als een kwalitatief goed adviesbureau op het gebied van water, natuur en ruimtelijke planning. Om het bedrijf in de toekomst verder te ontwikkelen, is begin 2018 een samenwerking aangegaan. Jeroen van Herk (LINKit consult), Wilco de Bruijne en Ernest Pelders hebben samen het nieuwe bedrijf OAK opgericht. Dit bouwt voort op de activiteiten van LINKit consult.