PWN Puur Water & Natuur - Programmamanager Binnenduinrand

Op weg naar een schonere, biodiverse, klimaatadaptieve en recreatief interessantere binnenduinrand

PWN is het grootste drinkwaterleidingbedrijf van Noord-Holland met ruim 1,7 mln. klanten. PWN is naast leverancier van drinkwater ook beheerder van het natuur- en recreatiegebied de duinen. De drie functies die PWN levert aan de maatschappij – drinkwater, natuur en recreatie – staan alle drie onder druk door milieubelasting en het intensieve gebruik van het gebied. Door een toename van de bevolking en klimaatverandering – meer zout water invloed, hogere temperaturen, langere droge perioden en meer intensieve regenbuien – neemt de druk op de kwaliteit van het gebied in de toekomst toe.

Hierop anticipeert PWN onder andere op door in te zetten op een schonere, biodiverse, klimaatadaptieve en recreatief interessantere binnenduinrand.

Dit kan alleen samen met andere partijen en alleen als deze partijen een gelijk belang hebben.

OAK consultants verzorgt het procesmanagement voor de binnenduinrand. De inzet is om samen met andere partijen op een aantal kernlocaties in het gebied van Zandvoort tot aan Bergen van ambities naar projecten te komen. Hier geven we samen met PWN-collega’s concreet vorm aan in het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, Verbindingszone NPZK-Spaarnwoude, DuinTuinen, Waterberging Tuinbouwgebied Heemskerk, Eco-verbinding Egmond en Integrale gebiedsontwikkeling Bergen.

PWN procesmanagement binnenduinrand

Opdrachtgever: PWN Puur Water & Natuur

Locatie: Noord-Holland

Periode: 2021 –

Impact: directe verbetering van kwaliteit van drinkwater, landschap, natuur en recreatie in de binnenduinrand van Noord-Holland

Quote Jeroen: “Het is een prachtige rol om samen met allerlei gebiedspartijen, ondernemers en overheden de ambities uit te werken tot concrete projecten en partnerships