Manifest Lauwerskust 2017-heden

Gebiedsagenda 2050 Zuidwestelijke Delta 2019

It Fryske Gea 2018-2019

Vismigratierivier Afsluitdijk 2013 – heden

Wildspotter.nl & Visspotter.nl 2016-heden

Programma naar een Rijke Waddenzee 2013-2019

Ondersteuning ecologie provincie Overijssel 2017-2019

Vispassage Doesburg 2018-2019

Getijdenpark Brienenoord en De Esch 2016-2017