Visdeurbel Utrecht 2020

Druk online de visdeurbel en laat vissen de sluis passeren

Al jaren werkt OAK aan Vismigratie. In uiteenlopende projecten: van fysieke maatregelen, onderzoek & monitoring tot communicatie & participatie. Bij de Visdeurbel In Utrecht komen alle deze aspecten samen.

Opdrachtgever
  • gemeente Utrecht
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Periode
  • 2020
Locatie
  • Weerdsluit Utrecht
Impact
  • Ruim 440.000 mensen keken mee op de livestream en  100.000 keer werd op de bel gedrukt. Hierdoor werden de sluisdeuren geopend voor snoeken, baarzen, windes, blankvoorns en brasems. De media hebben volop aandacht geschonken aan dit onderwerp en hierdoor is draagvlak ontstaan voor oplossingen als deze.

De grachten en singels van Utrecht vormen de directe verbinding tussen twee rivieren, de Vecht en de Kromme Rijnen. En daardoor een essentiële vismigratieroute. Vooral in het voorjaar zwemmen vissen massaal stroomopwaarts op zoek naar ondiep plantenrijk water om te paaien. In het noorden van Utrecht, waar de Vecht begint, ligt een groot obstakel. De Weerdsluis, een ruim 400 jaar oude hand aangedreven bootsluis, die in het voorjaar grotendeels dicht staat. Dat betekent dat dan grote scholen vissen voor de dichte deuren liggen te wachten.

Tijdens het project van de Utregse Stadsvis raakte Mark in gesprek met de sluiswachter. Geen probleem om de sluis vaker te schutten, maar hoe weten we dan of er vis ligt te wachten? Daarom is een onderwatercamera geplaatst, op de plek waar vissen zich in de stroom verzamelen. De camera geeft een livestream op de website www.visdeurbel.nl waar iedereen kan meekijken. Wanneer je een vis ziet zwemmen, dan druk je op de digitale deurbel. Er wordt een screenshot gemaakt van het beeld en al deze visbeelden worden verzameld in een database. Deze wordt dagelijks bekeken en wanneer er (voldoende) vissen liggen te wachten, dan krijgt de sluiswachter een seintje en worden de sluisdeuren geopend. De beelden worden ook gebruikt voor onderzoek; welke soorten en hoeveel vissen komen de binnenstad eigenlijk binnen?

De relatief onbekende onderwaterwereld, die zich onder je voeten midden in de stad bevindt wordt zichtbaar gemaakt. Zo komt natuur weer dichtbij mensen. Dat maakt ons in staat weer in verbinding te komen, er om te geven en ervoor te zorgen

Mark