Wildspotter.nl & Visspotter.nl

Wildspotter is een fascinerende ontdekkingstocht in de wereld van monitoring, burgerparticipatie en digitale technieken

Nederland is een prachtige delta, vol bijzondere natuur. Tegelijk is het een dichtbevolkt land, waarbij het dichte wegennetwerk de natuur doorkruist. Om aanrijdingen met dieren te voorkomen en natuurgebieden te ontsnipperen worden faunapassages aangelegd. Deze passages worden gemonitord met cameravallen, maar het verwerken van de beelden kost veel tijd en geld. En het draagvlak voor deze voorzieningen is er niet altijd.

Daarom heeft Mark samen met de provincie Overijssel en Noord-Holland Wildspotter.nl ontwikkelt. Een website waarop de fascinerende monitoringsbeelden gedeeld worden met het publiek. Bezoekers gevraagd om te delen welk dier zij denken te zien. Zo worden de beelden op basis van crowd sourcing geanalyseerd.

Binnen een paar jaar tijd hebben meer dan 20.000 mensen aan Wildspotter deelgenomen. Zo wordt niet alleen de data verwerkt, maar werken we ook aan communicatie en draagvlak.

Het succes van Wildspotter leidde ertoe dat ook voor het monitoren van vispassages een website is gemaakt. Visspotter.nl heeft een geheel andere doelgroep, maar ook met deze site bleken we in staat de data te analyseren met behulp van vrijwilligers. Visspotter.nl is uiteindelijk genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2017, Wildspotter.nl voor de NGB-natuurprijs 2019 (Netwerk Groene Bureau’s). Wildspotter & Visspotter zijn bij Arcadis ontwikkelt. OAK en Arcadis werkte naderhand samen om Wildspotter verder te brengen.

Wildspotter & Visspotter

Opdrachtgever: Provincie Overijssel & Provincie Noord-Holland

Tijd: 2016 – 2018

Impact: met de ontwikkeling van Wildspotter.nl wisten we burgerparticipatie concreet te maken, zichtbaar draagvlak te realiseren (omslag van negatieve naar positieve persberichten) en monitoringskosten te reduceren.

Quote Mark: ‘Samen met webdeveloper Frisse Blikken maakten we Wildspotter steeds een beetje beter, bijvoorbeeld door het gebruik van ‘gamification’. Een grote les voor ons is dat de bereidheid en inzet van vrijwilligers groot is, als ze echt ergens aan bij kunnen dragen’