De Vismigratierivier Afsluitdijk

Kunstmatige getijdenrivier maakt vismigratie mogelijk

Voor trekvissen als spiering, aal, rivierprik en zalm is het migreren tussen zout en zoet water van levensbelang. De Afsluitdijk maakt dit nagenoeg onmogelijk en dit is één van de belangrijkste redenen waarom het slecht gaat met deze beschermde soorten.

Het project Vismigratierivier Afsluitdijk lost dit probleem op met een innovatief ontwerp, waar recreatie & beleving én verbetering van de waterveiligheid integraal onderdeel van zijn.

De vismigratierivier is een uniek concept – op wereldschaal – om een gecontroleerde getijderivier van circa 4 km en 60 ha aan te leggen naast het spuicomplex Kornwerderzand. Het biedt trekvissen de mogelijkheid om tussen de natuurgebieden Waddenzee en IJsselmeer te migreren én het voegt het ontbrekende brakwater habitat toe. Het is een systeem dat dicht bij de natuur blijft en dat voor vissen en het ecosysteem optimaal functioneert. Voor de Nederlandse waterbouwsector is het een uniek project met internationale uitstraling.

Onderdeel van de plannen is de realisatie van het “Afsluitdijk Wadden Center”. Hierin kunnen de Wadden, trekvissen en de Afsluitdijk op een interactieve manier worden beleefd. De uitvoering van het project wordt voorzien in de periode 2020 – 2023. Voor meer:  www.deafsluitdijk.nl

OAK heeft over een periode van 5 jaar inhoudelijke en procesondersteuning geleverd aan dit project. Wij zijn vanaf de eerste initiatieffase betrokken met ontwikkeling van het idee en het partnership en in de planfase met uitwerking van de plannen, hydrologische modellering en ecologische beoordeling. In de uitvoeringsfase, waar het project zich nu bevindt, zorgen we voor inhoudelijke kwaliteitscontrole op ecologie en versterking van communicatie en netwerk rond het project. Wij staan hierbij steeds aan zijde van de opdrachtgever, de provincie Fryslân www.fryslan.frl.

De Vismigratierivier Afsluitdijk

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Locatie: Afsluitdijk

Periode: 2013 – heden

Impact: Haalbaarheidsstudie, ontwerp, uitvoeringsplan en bestuurlijke besluit tot realisatie van project voor 50 Mln. EUR

Quote Jeroen: ‘We bouwen samen aan een nieuw, iconisch ‘building with nature’ project. Het is bijzonder om hier vanaf het begin bij betrokken te zijn en samen met veel mensen en partijen het van idee tot een echt project te brengen’