Dam Removal Europe

Geef het leven terug aan de rivier

In Europa zijn veel rivieren sterk gereguleerd met stuwen, dammen en sluizen voor scheepvaart, landbouw, drinkwatervoorziening, energieproductie en waterveiligheid. Dit heeft de afgelopen decennia echter ook een sterk negatieve invloed gehad op de kwaliteit van de Europese rivieren voor mens en natuur.

Dam Removal Europe streeft naar herstel van onze Europese rivieren door het verwijderen van oude, niet meer functionele dammen. Hiermee wordt het leven teruggegeven aan de rivier, kan de natuur zich herstellen en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de regionale economie aan de schone, stromende rivier.

DRE richt op verwijdering van oude dammen/stuwen, kennisdeling, inspiratie en communicatie. OAK verzorgt de ontwikkeling van het Dam Removal Europe programma, een samenwerking tussen diverse Europese partners. OAK treedt hierbij op als pro-actieve proces manager en adviseur om inhoud, partnership en financiering van de grond te krijgen. Voor meer: www.damremoval.eu

Dam removal Europe

Opdrachtgevers: World Fish Migration Foundation and Wereld Natuur Fonds

Locatie: Europa

Periode: 2017 – 2019

Impact: Europees programma voor verwijdering van oude stuwen en dammen in diverse Europese landen

Quote Jeroen: ‘Een Europees-breed programma voor het verwijderen van oude dammen uit rivieren was volslagen nieuw toen we er aan begonnen. Het was bijzonder en inspirerend om samen met anderen vorm te geven aan dit vernieuwende programma dat nu in diverse landen is aangeslagen’