Delta Talent

Delta Talent inspireert toekomstige delta-, water- en natuurprofessionals in een synergie tussen bedrijfsleven, overheid, onderwijs en NGO’s

Delta Talent inspireert studenten om in de water sector te werken en om kennis te maken met ‘Bouwen met Natuur’. Daarnaast wordt een brug geslagen tussen waterprofessionals en studenten. Door kruisbestuiving tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid te stimuleren is een koppeling ontstaan tussen HBO- en WO-studenten enerzijds en vraagstukken die spelen in het werkveld anderzijds.

Delta Talent werkt met innovatie-workshops, themadagen, masterclasses, challenges en interessante opdrachten, waarbij studenten in contact worden gebracht met ervaren en bevlogen mensen uit de praktijk. Per jaar participeren er 350 – 400 studenten van 15 – 20 onderwijsinstellingen in activiteiten van Delta Talent. Delta Talent wordt ondersteund door deze partners: ARK Natuurontwikkeling, ministerie van I&W, Droomfondsproject Haringvliet, Van Hall Larenstein, Nationaal Park NL Delta, Rijn West, Hollands Noorderkwartier en Centre of Expertise.

Daarnaast participeert een brede groep bedrijven, overheden, kennisinstituten en NGO’s met de inzet van capaciteit van experts om het programma mogelijk te maken. Voor meer: www.deltatalent.nl

OAK heeft de coördinatie en trekkerschap van Delta Talent 4 jaar verzorgd namens ARK Natuurontwikkeling ARK. In deze periode is in teamverband het programma ontwikkeld en ook succesvol uitgevoerd. Verder is een partnership van partijen gevormd die het programma financieel ondersteunden. Het was bijzonder inspirerend een goed werkend programma voor studenten te ontwikkelen en hun bevlogenheid te ervaren. Diverse partijen wilde bijdragen aan de realisatie van het programma maar structurele financiering bleef een thema.

Delta Talent

Opdrachtgever: ARK Natuurontwikkeling

Locatie: Nederland

Periode: 2014 – 2018

Impact: Ontwikkeling programma, aansturing team, partnerontwikkeling, coördinatie uitvoer programma

Quote Jeroen: ‘Het was bijzonder om jonge, talentvolle mensen te inspireren en een netwerk van partijen te creëren die dat ondersteunen’