Visie SlijpbeekPark

Verbindend landschapspark tussen Arnhem en Oosterbeek voor economie, landschap, natuur, klimaatbestendigheid en mensen

Het project Slijpbeekpark is gestart uit het ‘bottum up’ proces Arnhem Klimaatbestendig. Samen met diverse partijen is een intensief en succesvol traject doorlopen om met bewoners, ondernemers en overheden een perspectief voor de toekomst te ontwikkelen. Dit is het perspectief van een verbindend landschapspark van Veluwe tot Rijn, waar de regionale economie, landschap, natuur, klimaatbestendigheid en mensen beter van worden.

Belangrijke onderdelen van de visie zijn om het gebied van Mariëndaal, de bedrijventerreinen De Hes & Den Brink en de uiterwaarden als één gebied te kunnen beleven, een goede recreatieve ontsluiting vanuit de woonwijken en een mooie en gezonde Slijpbeek.

Daarbij wordt voorgesteld om in te zetten op ecologische verbindingen, klimaatadaptatie, lokale voedselproductie voor de stad en innovatieve bedrijvigheid & bebouwing.

Het project is uitgevoerd met Le Far West www.lefarwest.com. OAK had de rol van pro-actieve projectcoördinator en adviseur water & ecologie. Samen met mensen van overheden, bewoners en bedrijven is een gezamenlijke visie met concrete projectkansen voor de korte termijn ontwikkeld.

Visie SlijpbeekPark

Opdrachtgevers: gemeente Renkum, gemeente Arnhem, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Geldersch Landschap & Kastelen en de Bekenstichting

Locatie: Arnhem – Oosterbeek

Periode: 2018

Impact: gedragen visie tussen overheden, bewoners en gebruikers; partnership en bestuurlijke intentie

Quote Jeroen: ‘Het SlijpbeekPark is ontstaan door naar kansen te kijken en niet zozeer naar bestaand beleid. Dit vergde moed van verschillende mensen. Nu ligt er een kader voor de toekomst. De komende jaren kan hier met projecten concreet invulling aan worden gegeven’