Vispassage Doesburg

Ecologische corridors tussen de grote rivieren en beken in het achterland

De mondingen van de grote beken op de IJssel en het Pannerdensch kanaal maken deel uit van de zogenoemde blauwe knooppunten waar de binnenwateren op de grote rivieren aansluiten. Daar wijzigt ook het beheer van het water. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het waterpeil en de kwaliteit van de grote rivieren en de waterschappen voor de binnenwateren.

In 2008 hebben Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel het “Waterakkoord Blauw Knooppunt Rijn en IJssel” ondertekend. In het waterakkoord is opgenomen dat Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Waterschap Rijn en IJssel gezamenlijk gaan werken aan de verbetering van vismigratie in combinatie met ecologisch herstel van rivier- en beekmondingen ter uitvoering van de Kader Richtlijn Water. Voor de knooppunten stuw Doesburg en gemaal Kandia heeft OAK de eerste schetsen op papier gezet en in samenwerking met CDM Smith een uitvoeringsgereed ontwerp gerealiseerd.

De maatregelen worden in nauwe samenwerking en met medefinanciering van Rijkswaterstaat aangelegd. Voor gemaal Kandia is een ontwerp gemaakt voor een vispassage in combinatie met habitatverbetering in de uiterwaard voor het gemaal. Voor stuw Doesburg betreft het de aanleg van de grootste Vertical Slot vispassage van de Benelux in combinatie met herinrichting van de directe omgeving. Daar waar de Oude IJssel in de IJssel terecht komt is een vistrap gerealiseerd, die een hoogte van 5 meter overbrugt.

Bezoekers kunnen de vispassage buiten bewonderen, maar ook binnen. Daar is in de bezoekersruimte te zien is hoe de vissen passeren. In september 2019 is de Vispassage Doesburg officieel geopend. Omroep Gelderland maakte een mooie impressie.

Blauwe Knooppunten Rijn en IJssel

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Locatie: Doesburg

Periode: 2018

Impact: Realisatie grootste Vertical Slot vispassage van de Benelux in Doesburg

Quote Wilco: ‘De vispassages waarvoor we het ontwerp hebben uitgedacht zorgen er straks voor dat vissen vanuit de IJssel de binnenwateren weer in kunnen zwemmen’