Ir Barend de Jong

adviseur water en ecologie

Barend zijn passie is ecologie, met een rol als adviseur of projectleider. Hij ziet kennis van soorten en aquatische en terrestrische ecosystemen als dé basis van zijn advies. Vanuit die inhoud draagt hij graag bij aan de visievorming en het ontwerp van natuur, natuur inclusieve projecten en het duurzaam bevorderen van de biodiversiteit. Van huis uit aquatisch ecoloog, maar als Wageninger is hij gewend om te acteren in integrale projecten rond water, natuur en landschap. Zijn werk varieert van de uitvoering van uitgebreide landschap ecologische systeemanalyses (LESA’s), effectstudies (MER, KRW, N2000, NNN), natuurinrichtingsplannen en -beheervisies tot de landschappelijke inpassing van woonwijken en infrastructurele werken zoals snelwegen (Blankenburg, ViA15) en dijken. Barend draagt zijn kennis graag over op anderen. Niet alleen in projecten, ook als docent bij de stichting Wateropleidingen (Integraal Waterbeheer) en bij de Stichting werk aan de Linie (waterplanten, waterkwaliteit en systeemanalyse).

Projecten

Ecologische verbinding Egmond aan Zee

‘Ik heb in mijn loopbaan geen betere plek gezien dan deze voor een ecologische verbindingszone en ecoduct voor natuur, recreatie en beleving. Ik hoop dat ik mijn kinderen er ooit mee naartoe kan nemen’

VIA15

‘Met trots meegewerkt aan dit project om zo inhoudelijk bij te dragen aan een van de meest natuurinclusieve snelwegen van Nederland, misschien wel van Europa’