Castellum Hoge Woerd

Inrichten van gebieden met identiteit

De Hoge Woerd vormt de zuidoostelijke punt van het Maximapark en is een plangebied van ongeveer 25 ha. Een groot gedeelte van de Hoge Woerd is aangewezen als Rijksmonument en bevat de resten van een Romeinse militaire nederzetting.  In Nederland is deze uniek is omdat de samenstellende delen (Castellum, badhuis, wegen, grafvelden, en vicus) nog min of meer vrij in het terrein gelegen zijn. Een bijzondere plek met een uniek verhaal.

De was de bedoeling een attractief park te creëren, dat archeologie en cultuurhistorie een eigentijdse betekenis geeft. Er waren echter geen middelen beschikbaar en de plek van het Castellum was niet zichtbaar. De start van het project was dan ook gericht op placemaking.  Met het programma ‘Hoge Woerd Ontwaakt’ zijn partners gezocht,  is ambitie verbeeld en zijn bestuurders warm gemaakt. Het programma stond vol van publieksmomenten en kon in toenemende mate rekenen op aandacht van omgeving en pers.

De ambitie werd breed gedragen en gaf ruimte voor de uitwerking van een stedenbouwkundig plan met een grondexploitatie. In een convent met de RCE en andere partners zijn ontwikkelkaders vastgelegd en ontstond een financiële impuls voor de bouw van het Castellum.

In een ‘stout’ plan is bedacht om het Castellum-plaats echt te herbouwen op een eigentijdse manier. Zo ontstond een moderne interpretatie van een Romeins fort met museum, natuur- en milieucentrum en een cultuurhuis. Het Romeinse fort wordt weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Tegenwoordig is het Castellum een culturele en educatieve ontmoetingsplaats en kan rekenen op 100 duizend bezoekers per jaar. Het project heeft door de tijd heen altijd gepassioneerde en kundige mensen aan zich weten te binden, een succesfactor waarom dit plan met zoveel kwaliteit is gerealiseerd.

Castellum Hoge Woerd

Opdrachtgevers: Projectbureau Leidsche Rijn

Locatie: Utrecht

Periode: 2005-2009

Impact: Placemaking leidt tot moderne interpretatie van een Romeins fort

Quote Ernest: ‘Ken de genius loci van het plangebied. Je weet pas waar je naar toe gaat, als je weet waar je vandaan komt’