Jeroen van Herk Msc

adviseur water, natuur en gebiedsprocessen / managing partner

Ervaren adviseur/proces/project manager op het gebied van water, natuur, delta management en regionale planning. Signaleert, initieert en inspireert. Zoekt naar gemeenschappelijke belangen en is als generalist gericht op zowel versterking van het projectproces als de inhoud. Heeft de laatste jaren aan diverse spraakmakende projecten gewerkt op het gebied van eco-engineering: Natuurlijke Klimaatbuffer Oesterdam, de Zandmotor, de Vismigratierivier Afsluitdijk en Noordzeekanaal als eco-corridor voor trekvissen. Daarnaast heeft hij diverse internationale projecten uitgevoerd op het gebied van water en deltamanagement

Projecten

Gebiedsagenda 2050 Zuidwestelijke Delta

“Het is inspirerend om samen met een grote groep partijen daadwerkelijk een plan voor de toekomst te maken waarin we vorm geven aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie”