Ir Wilco de Bruijne

adviseur water & natuur / managing partner

Als aquatisch ecoloog heeft hij een brede blik en interesse binnen de werkvelden ecologie, natuurherstel, vismigratie, waterkwaliteit, aquacultuur en recreatie in de natuur. Gedreven en resultaatgericht zet hij zijn inhoudelijke kennis in om projecten te begeleiden, inhoudelijk te sturen en tot een goed resultaat te brengen. Wilco heeft de afgelopen jaren ook internationaal aan habitatherstel en vismigratieprojecten gewerkt, zowel binnen als buiten Europa.

Projecten

Quickscan spuiomlegging Delfzijl

“Dit project heeft de potentie een blauwdruk te worden voor het Dutch Delta Design van de 21e eeuw”