Haringvliet in verbinding 2022

PWN Puur Water & Natuur – Programmamanager Binnenduinrand 2021-

Visdeurbel Utrecht 2020

Getijdennatuur Sliedrechtse Biesbosch 2020

Quickscan spuiomlegging Delfzijl 2020

Onderwaternatuur Rotterdam 2020

Gebiedsagenda 2050 Zuidwestelijke Delta 2019

It Fryske Gea 2018-2019