Water as Leverage Wadden Region 2023

Een ambitieus programma en internationaal partnership voor klimaatadaptatie in de Waddenzee en -regio.

Klimaatverandering raakt de Wadden Regio. De eilanden, de Waddenzee, de kust en het achterland. In Nederland, Duitsland en Denemarken. De belangrijkste aspecten die geraakt worden zijn de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening in relatie tot verzilting en de natuur. Aanpak hiervan middels klimaatadaptatie is urgent en behoeft een krachtige, integrale aanpak.

Betrokken partijen
  • Provincie Friesland, Investeringskader Waddengebied, Waddenfonds, Common Wadden Sea Secretariat, Stichting Zoete Toekomst Texel, gemeente Terschelling, gemeente Harlingen, Wetterskip Fryslan, gemeente Esbjerg, gemeente Ribe, gemeente Emden, Landkreis Cuxhaven, Ökowerk Emden, Deltares, RUG Groningen, Rijksdienst voor ondernemend Nederland, Programma naar een Rijke Waddenzee en watergezant Henk Ovink.
Periode
  • 2021 – 2022 – 2023
Locatie
  • International Wadden Regio
Impact
  • Een ambitieus programma en internationaal partnership voor klimaatadaptatie in de Waddenzee en -regio.

In opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee en RVO is een ambities partnership en programma ontwikkeld, gebaseerd op de WaterAsLeverage aanpak van het team van de (voormalige) Internationale watergezant Henk Ovink. De WaterAsLeverage aanpak is een innovatieve aanpak om tot integrale gebiedsontwikkeling te komen. Een aanpak gericht op de ontwikkeling van integrale, inclusieve, opschaalbare en financierbare voorstellen. De methode is internationaal succesvol toegepast in Azië en Colombia en wordt voorbereidt voor gebieden in Vietnam en India.

Water as Leverage Waddengebied heeft vier onderling verbonden, elkaar versterkende doelen:

  • Versterken van de Wadden Klimaatadaptatie Community
  • Versterken van de kennisontwikkeling rond klimaatadaptatie
  • Ontwikkelen betere financieel – organisatorische modellen/instrumenten die integrale planontwikkeling én implementatie mogelijk maken
  • Versterken van de Wadden Klimaatadaptatie Community

Het betrokken partnership was geformeerd rond 8 locaties (Texel, Harlingen, Terschelling, Emden, Cuxhaven, Esbjerg, Ribe en Fanø) met gemeenten, waterschappen, provincies, land- en natuurorganisaties, internationale NGO’s, ministeries, Rijksdiensten en kennispartijen aangevuld met de publieke investeringsfondsen Waddenfonds en Investeringskader Waddengebied. Het voorstel is gepresenteerd op de trilaterale Waddenzee Conferentie en de United Nations Water Action Agenda.

OAK had de rol van ontwikkelaar en aanjager van dit vernieuwende programma namens Programma naar een Rijke Waddenzee, in samenwerking met het WaterAsLeverage team van de Watergezant Henk Ovink. Hiervoor zijn de inhoud, organisatie en financiering voor het programma als ook een Interreg voorstel ontwikkeld. Het Interreg voorstel is helaas niet goedgekeurd.

Het was bijzonder om in een internationale setting met echt betrokken mensen te werken aan klimaatadaptatie in de Wadden regio

Jeroen