Veiligheidsbuffer Oesterdam

Zandhonger aangepakt met Building with Nature

Ons grootste Nationale Park heeft last van een relatief onbekende maar zeer ernstige natuurbedreiging: De Zandhonger. Door het minder sterke getij, als gevolg van de Oosterscheldekering, brokkelen de zandplaten langzaam maar zeker af. Met alle negatieve gevolgen voor natuur, veiligheid en recreatie. Om dit proces te keren is kennis en commitment nodig.

De partners hebben besloten om daarom een groot pilotproject te ontwikkelen. Begin 2014 is de veiligheidsbuffer gerealiseerd in de vorm van een zandsuppletie voor de Oesterdam. OAK zorgde voor procesbegeleiding. Het uitvoeringsplan is opgesteld in overleg en samenwerking met andere gebiedspartijen en de uitvoer van de communicatie is (mede) door OAK verzorgd.

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Opdrachtgevers: Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland en Natuurmonumenten

Locatie: Oesterdam, Tholen

Periode: 2010-2014

Impact: Inrichtingsplan gereed, partnership, bestuurlijk akkoord investering van 3,3 Mln. EUR en realisatie & monitoring project