Singelpark Leiden

Een boeiend samenspel tussen overheid en burgers

Leiden werkt sinds 2012 aan de ambitie om het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland te realiseren langs de unieke Leidse singelrand. Een park van, voor en door de bewoners: het Singelpark! Het doel van het Singelpark is om de leef kwaliteit van de stad te verhogen door meer park-areaal toe te voegen, bestaand groen te verbeteren, de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten, recreatief medegebruik te stimuleren en meer bezoekers te trekken.

Opdrachtgever
  • Gemeente Leiden
Periode
  • 2014 – 2018
Locatie
  • Gemeente Leiden
Impact
  • Planontwikkeling, budgettering en uitvoering

Gemeente Leiden ontwikkelt deze ambitie in nauwe samenwerking met de stad. Een uniek samenwerkingsproject tussen overheid en stadspartners. In een gedeelde verantwoordelijkheid worden plannen ontwikkeld, middelen en inzet verenigd en besluiten voorbereid. De Stichting Vrienden van het Singelpark geeft professioneel invulling aan burgerparticipatie en ondernemerschap.

Onderdelen van dit Singelpark zijn:

  • Singelparkroute (6,3 km). In samenwerking met KesselsKramer is een beeldtaal (logo en huisstijl) met iconen ontwikkeld die letterlijk zichtbaar wordt in de verschillende parkonderdelen.
  • Singelparkbruggen (6 stuks). NEY architecten heeft een familie van bruggen ontwikkelt die identiteit geeft maar voldoende respect toont voor de historische context van de oude binnenstad.
  • De sanering en herinrichting van de oude gasfabriek van Leiden. Met een integrale aanpak worden gebouwen en omgeving getransformeerd naar een groene culturele trekpleister van Leiden.

Als verantwoordelijk projectmanager van deze deelprojecten zijn in vier jaar tijd plannen ontwikkeld en vastgesteld, zijn budgetten vrijgespeeld en is uitvoering gestart.

Referentie: de Volkskrant ‘Hoe Leiden, een van de meest versteende steden van Nederland, wordt vergroend’

Bij deze binnenstedelijke opgave wordt gezocht naar nieuwe identiteit met respect voor de bestaande context en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Een stevige maar boeiende uitdaging!

Ernest