Rotterdam de boer op! 2020

Voedseltransitie en herstel natuur rond Rotterdam

Rotterdammers die zich bewust zijn van hun aandeel in hun ommeland en regionale boeren die voedsel produceren met meer toegevoegde waarde voor natuur en landschap. En daar plukken beide partijen de vruchten van. Eerlijk regionaal geproduceerd voedsel en een natuurlijker platteland met meer biodiversiteit voor de Rotterdammers. En de boeren krijgen daarvoor een passende waardering en hogere vergoeding. Dat is kern van dit project dat gesteund wordt door de Nationale Postcode Loterij.

Opdrachtgever
  • Natuurmonumenten
Periode
  • 2020 – 2021
Locatie
  • Rotterdam
Impact
  •  Forse investering en iconisch project voor voedseltransitie en herstel natuur rond een grote stad

Er is een coalitie gesmeed van boeren, ketenpartijen, retailers en ondernemers met een duidelijke ambitie: spectaculair meer boerenlandnatuur met regionaal geproduceerd voedsel als economische drager. Om die te verwezenlijken is een innovatieve aanpak nodig, waarin het stimuleren van de consument hand in hand gaat met het mogelijk maken van de transitie van het boerenbedrijf.

In het project wordt gewerkt met vier sporen:

  1. Consument en keten
  2. Sterke verbinding stad en platteland
  3. Producenten
  4. Kennis en community

OAK consultants heeft in nauwe samenwerking met het team van Natuurmonumenten de ontwikkeling van het project, de aanvraag voor de Nationale Postcode Loterij en de opstart van het project qua inhoud en proces ondersteund – in samenwerking met Dirk van der Beek. Met een veelheid aan gecommitteerde partijen is een energiek partnership en een winnend voorstel ontwikkeld. Dit project kan een interessante bijdrage gaan leveren aan de voedseltransitie en herstel van natuur rond Rotterdam. Zie ook de website van Natuurmonumenten.

Het was bijzonder om mede sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling van dit innovatieve project en de energie en het enthousiasme van de verschillende partijen te voelen

Jeroen