Programma vismigratie Noordzeekanaal

Maatregelen voor de ‘snelweg voor trekvissen’

Het Noordzeekanaal is één van de belangrijkste routes voor trekvissen in Nederland. Het is een vitale route voor van zee naar de meren en polders van visa versa. Het kanaal, tevens een drukke scheepvaartroute en de locatie van één van de grootste havens van Europa, is onderwater met recht een “snelweg voor trekvissen”. Voor soorten als aal/paling, driedoornige stekelbaars en spiering in westelijk Nederland is het een cruciale trekroute.

In het project is een visie en een Uitvoeringsprogramma Vismigratie van 5,5 Mln EUR ontwikkeld samen met de project partners. Vervolgens is het in 3 jaar op een succesvolle manier uitgevoerd: alle maatregelen zijn gerealiseerd, er is meer bekendheid voor gekomen en als follow up wordt er een monitoringsprogramma uitgevoerd. OAK heeft de project partners op een proactieve manier in dit gehele projectproces ondersteunt.

Programma vismigratie Noordzeekanaal

Opdrachtgevers: Haven Amsterdam, gemeente Amsterdam, Sportvisserij MidWest Nederland, HHNK, Rijnland, RWS Noord-Holland, Provincie Noord-Holland en Waternet.

Locatie: Noordzeekanaal, Noord-Holland

Periode: 2012 – 2015

Impact: Akkoord over uitvoeringsprogramma van 5,5 Mln. EUR, partnership, bestuurlijk besluit en succesvolle uitvoering van het programma.