Onderwaternatuur Rotterdam 2020

De ecologische draagkracht als basis

Rotterdam ligt midden in de Nederlandse delta met de getijderivier de Nieuwe Maas als kloppend hart. Voor economie, mens en natuur. De gemeente Rotterdam werkt aan verbetering van de leef kwaliteit van de stad, onder andere met het Programma Rivieroever. Hiermee worden de rivieroevers kwalitatief verbeterd, natuurlijker en toegankelijker gemaakt.

Opdrachtgever
  • Gemeente Rotterdam
  • Rijkswaterstaat
  • ARK natuurontwikkeling
Periode
  • 2020
Locatie
  • Rotterdam
Impact
  • Een typologie voor onderwaternatuur die bij stedelijke plannen in Rotterdam steeds kan worden meegenomen; en directe verbetering natuur in 7 gebieden.

In dit project onderzoekt OAK, in opdracht van de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en ARK natuurontwikkeling, de mogelijkheden om de natuur ónder water en midden in de stad te verbeteren. We doen dit in samenwerking met SmartLand.

Midden in de versteende omgeving van de stad zijn veel ecologische processen zoals getijde, sedimentatie en variatie van zoet zout water nog aanwezig. Dit biedt een uitgelezen kans om de natuur in de stad te versterken. Door aan de verharde kades natuurlijke processen te stimuleren en de onderwateroever slim te ontwerpen, krijgt de natuur een flinke impuls.

Hiervoor is een typologie ontwikkeld die toegepast kan worden op verschillende plekken in de stad. Deze is gebaseerd op:

  1. De plek in het ecologische rivierecosysteem & havengebied
  2. De vorm van de kade/oever
  3. Het gebruik van de waterzijde van de oever.

Voor de verschillende typen oevers zijn wervende onderwaterbeelden gemaakt. De typologie en kansen zijn in twee werksessies met experts en gebiedspartijen besproken.

Daarnaast zijn de mogelijkheden voor 7 deelgebieden uitgewerkt. Dit zijn deelgebieden waar al lopende projecten zijn met kansen voor onderwaternatuur. In veel projecten zijn er concrete kansen om het ontwerp te verrijken met onderwaternatuur en de projectteams zijn enthousiast om deze in hun projecten uit te voeren.

Het is bijzonder om te zien dat er midden in de stad Rotterdam goede kansen voor natuur zijn; en het enthousiasme hiervoor in de verschillende projecten te proeven

Mark