Ondersteuning ecologie provincie Overijssel

Kennis, feiten en belangen bepalen Natuurbeleid

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het natuurbeleid binnen de provincie. Een grote en veelzijdige uitdaging, waar niet alleen kennis en feiten, maar ook belangen een grote rol spelen. Sinds eind 2017 ondersteund OAK de provincie in het opstellen en in gang zetten van natuurbeleid. Hierin ligt de focus op 3 onderwerpen.

Allereerst natuurmonitoring. Natura 2000, PAS, Vogel- en Habitatrichtlijn, Natuurnetwerk Nederland, Netwerk Ecologische Monitoing (NEM). OAK organiseert de aanbesteding SNL (Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer) monitoring van particuliere gebieden en aanvullende onderzoeken naar VHR-doelsoorten.

Er spelen veel actuele faunazaken in de provincie. OAK heeft geholpen bij het opstellen van het kader Faunabeheerplan. Daarnaast was zij aanspreekpunt en beleidsmaker o.a. voor de dossiers Wolf in Overijssel, Afrikaanse Varkenspest en Eikenprocessierups. Naast informeren van de gedeputeerde, beantwoorden van Statenvragen en opstellen van faunabeleid, werd contact gevoerd met het Ministerie van LNV, aangrenzende Duitse provincies en vertegenwoordigde we de provincie in Brussel tijdens een Europees AVP-overleg.

Als laatste brengt OAK haar kennis in op het gebied van ontsnippering en het beheer & onderhoud van faunapassages. Vooral de groeiende populatie otters in het gebied Wieden-Weerribben vragen hierin veel aandacht.

Ondersteuning ecologie provincie Overijssel

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Locatie: Overijssel

Periode: 2017 – 2019

Impact: samen werken aan de ontwikkeling van toekomstbestendige natuur

Quote Mark: ‘De politieke omgeving vraagt om integraal denken, het afwegen van belangen en snel schakelen binnen de actualiteit. Fascinerend en dynamisch, je kunt echt verschil maken voor de ontwikkeling van toekomstbestendige natuur’