Manifest Lauwerskust

De ecologische draagkracht als basis

Het Lauwersmeergebied ligt aan de rand van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, op de grens van Friesland en Groningen. De regio kampt met problemen als leefbaarheid van de dorpen, werkgelegenheid, bodemdaling en de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wordt voor het Nationaal Park Lauwersmeer gezocht naar een goed beheermethode om de bestaande wetland kwaliteiten te kunnen behouden.

Samen met partijen en ondernemers uit het gebied is een ambitieuze toekomstvisie ontwikkeld voor het ruimere gebied: Manifest Lauwerskust. Vijf ondernemers presenteren een gezamenlijke visie op de toekomst van landbouw, natuur, visserij, wonen, recreatie en duurzaam ondernemen.

De unieke kwaliteiten van het kustgebied met haar ecologische draagkracht vormen de basis om tot een sterke, gebiedseigen economie te komen. De vijf geloven ook dat de regio een (inter)nationaal toonaangevende voortrekkersrol kan vervullen waar het gaat om energietransitie, landbouw en klimaatadaptatie. Zij nodigen de bestuurders van de provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân en waterbeheerders Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest uit om in te zetten op een duurzame versterking van het Lauwersmeergebied. Zie hier het manifest.

OAK heeft in opdracht Programma naar een Rijke Waddenzee en initiërende en trekkende rol gehad bij de ontwikkeling van het Manifest Lauwerskust.

Manifest Lauwerskust

Opdrachtgevers: Programma naar een Rijke Waddenzee

Locatie: Lauwersmeer, provincie Friesland en Groningen

Periode: 2017 – heden

Impact: een bottum up, integraal, ambitieus manifest voor een betere toekomst voor het Lauwersmeergebied.

Quote Jeroen: “Het is bijzonder om samen met ondernemers en partijen uit het gebied zelf een visie op de toekomst te formuleren, waarbij invulling wordt gegeven aan energietransitie, klimaatadaptatie en herstel biodiversiteit”.