Landschapspark Lingezegen

Een parkorganisatie die ruimte biedt voor initiatieven, eigen beheer en innovatie

Park Lingezegen is een landschapspark van 1.700 hectare tussen Arnhem en Nijmegen. Het park wordt gezamenlijk door provincie, waterschap en vier gemeenten gerealiseerd. In de parkorganisatie werken de publieke partners samen. De recreatiepaden, lanen, wegbeplantingen enĀ  waterhuishouding van het park worden verwezenlijkt door de parkorganisatie. Ernest Pelders heeft advies uitgebracht over het vormgeven en invullen van de parkorganisatie voor de door- ontwikkeling van Park Lingezegen. Hiertoe zijn de taken ten aanzien van het ontwikkelen, programmeren, beherenĀ  en communiceren van de parkorganisatie in beeld gebracht.

Vervolgens hebben de betrokken partners bepaald wat de uitgangspunten voor de toekomst van de parkorganisatie zijn, hoe die organisatie eruit ziet en op welke wijze de organisatiecapaciteit wordt ingevuld. De ambitie van de publieke partners is om de maatschappelijke partners een belangrijke rol te laten spelen in de verdere ontwikkeling van het park.

In de taakstelling van de parkorganisatie is een prominente plek ingeruimd voor het faciliteren van initiatieven van burgers, bedrijven en ondernemers in het gebied. Park Lingezegen wordt hiermee een nieuw voorbeeld op het gebied van uitnodigingsplanologie, waarbij overheden op hoofdlijnen randvoorwaarden stellen aan ruimtelijke ontwikkeling van een gebied en private partijen en particulieren worden uitgenodigd en gefaciliteerd bij de concrete invulling daarvan.

Op basis van het organisatie advies is ruimte en geld gevonden voor een geleidelijke overgang van een projectorganisatie naar een publiek-maatschappelijke parkorganisatie die de taakvelden beheer, ontwikkelen, programmeren en communiceren oppakt. Het is goed dat publieke partijen dit proces faciliteren.

Landschapspark Lingezegen

Opdrachtgevers: provincie Gelderland namens de samenwerkende partijen

Locatie: Landschapspark Lingezegen

Periode: 2014-2015

Impact: Organisatieadvies maakt doorontwikkeling mogelijk

Beelden: http://parklingezegen.nl

Foto’s: Hans van den Bos, Koos Dansen, Ivo Hutten en Narda van der Krogt