Haringvliet in verbinding 2022

Verbinding tussen mens en getijdenatuur

Als onderdeel van grootste rivierendelta van West-Europa speelt Nederland een belangrijke rol voor getijdenatuur en de dynamische overgang van zoet naar zout water. Uit angst voor het water is de delta deze eeuw op vele plekken dichtgezet met dijken, sluizen en keringen. Door het kierbesluit is er weer ruimte voor het herstel van de verbinding tussen zoet en zout water.

Opdrachtgever
  • ARK natuurontwikkeling
  • WWF
Periode
  • Zomer 2022
Locatie
  • Haringvliet
Impact
  • De opdrachtgevers waren verrast en blij met de verfrissende maatregelen die zijn voorgesteld in de verkenning. ‘Jullie energie en enthousiasme is duidelijk terug te lezen in het rapport’. Komende tijd gaan zij aan de slag met de keuze en prioritering van maatregelen.

Voor 3 gebieden is OAK op zoek gegaan naar de verbinding tussen mens en natuur. Vanuit een gebiedsanalyse is van elke plek het verhaal opgesteld die de verbinding tussen mens en getijdenatuur duidt. En vanuit dat verhaal zijn passende maatregelen verkend.

Het kunstmatig aangelegde eiland Bliek ligt op de grens van zout en zoet water en is perfect voor kleine kustbroedvogels en voor typische vissoorten van de delta, zoals spiering, sprot en haring. Om dit eiland meer op de kaart te zetten denken we aan een Serious Game, onderwaterstructuren (Water Art) zichtbaar vanuit de lucht en een prentenboek dat boven- en onderwaternatuur verbindt.

Heerlijk Haringvliet is een nieuw te ontwikkelen natuurgebied van 27 hectare aan de oever van het Haringvliet. De ontwikkeling van de deltanatuur wordt bekostigd door de bouw van 50 circulaire en energie-neutrale woningen. In Heerlijk Haringvliet laten we zien dat wonen en natuur tot verrassende meerwaarde kan leiden, met een ‘verplicht betreden’-beleid waarbij mensen de natuur en paden zelf vormgeven, blote voeten pad haaks op de oever en crowd monitoring van de natuur.

De Leenheerenpolder is een buitendijks gebied op het westelijke punt van de Hoeksche Waard. Het grootste deel bestaat uit Natura 2000 gebied, waar ruimte is gereserveerd om dynamiek in het landschap terug te brengen en de getijdenatuur te herstellen. In de Leenherenpolder worden de bewoners betrokken bij ‘hun’ gebied. Door aanpassing van de naam, verblijfsplekken als een buiten leslokaal en het weer beleefbaar maken van de oude zalmvisserij in het spui, willen we de verbinding tussen mens en natuur versterken.

We moeten omdenken en de natuur zien als onze basis. Dus niet ‘natuurinclusief bouwen’, maar ‘mensinclusieve natuurontwikkeling

Melissa