Getijdenpark Brienenoord en de Esch

Meer ruimte voor getijdenatuur en recreatie midden in Rotterdam

Rotterdam is een dichtbevolkte stad met een ultramoderne haven gelegen in één van de grootste delta’s van Europa. Midden in de stad kan het ritme van de deltarivier De Nieuwe Maas worden beleefd. De gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling werken samen aan een kwalitatief hoogwaardige stad waar de oevers van de rivieren natuurlijk, beleefbaar en toegankelijk zijn. Dit is verwoord in het programma Rivier als Getijdenpark.

Uniek aan de Maasoevers is het getijde. Eb en vloed is met 1,5 m getijdeverschil overal merkbaar in de stad.

De oevergebieden worden weer sterker aangekoppeld aan de rivier en de natuur, recreatie en beleving worden hiermee vergroot. Voor het Eiland van Brienenoord is samen met partijen en bewoners een plan opgesteld, is financiering georganiseerd en is een bestuurlijk besluit genomen om het project uit te voeren. Voor Polder de Esch wordt een breder gebiedsproces opgestart. In 2019 gaat de realisatie van het Getijdenpark op het Eiland van Brienenoord van start.

OAK trad namens de partijen op als kwartiermaker met de opdracht te komen tot een plan, financiering en bestuurlijk besluit. Dit is precies de rol die we graag spelen: van een idee en ambitie, een daadwerkelijk project maken.

Getijdenpark Brienenoord en de Esch

Opdrachtgevers: gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds

Locatie: Gemeente Rotterdam

Periode: 2016-2017

Impact: Uitvoeringsplan, partnership, financiering en bestuurlijk besluit voor Getijdenpark Eiland van Brienenoord en Polder de Esch

Quote Jeroen: ‘Het Getijdepark geeft Rotterdammers meer ruimte en versterkt de getijdenatuur in de stad. Samen met partijen en bewoners is een plan gemaakt, financiering georganiseerd en een bestuurlijk besluit tot uitvoering genomen’