Castellum Hoge Woerd

Inrichten van gebieden met identiteit

De Hoge Woerd vormt de zuidoostelijke punt van het Maximapark en is een plangebied van ongeveer 25 ha. Een groot gedeelte van de Hoge Woerd is aangewezen als Rijksmonument en bevat de resten van een Romeinse militaire nederzetting.  In Nederland is deze uniek is omdat de samenstellende delen (Castellum, badhuis, wegen, grafvelden, en vicus) nog min of meer vrij in het terrein gelegen zijn. Een bijzondere plek met een uniek verhaal.

Opdrachtgever
  • Projectbureau Leidsche Rijn
Periode
  • 2005 – 2009
Locatie
  • Utrecht
Impact
  • Placemaking leidt tot moderne interpretatie van een Romeins fort

Gemeente Utrecht ambieerde een attractief park, dat archeologie en cultuurhistorie op een eigentijdse wijze betekenis geeft. Er waren echter geen middelen beschikbaar en de plek van het Castellum was niet zichtbaar. De start van het project was dan ook gericht op placemaking.  Met het programma ‘Hoge Woerd Ontwaakt’ zijn partners gezocht,  is ambitie verbeeld en zijn bestuurders warm gemaakt. Het programma stond vol van publieksmomenten en kon in toenemende mate rekenen op aandacht van omgeving en pers.

De ambitie werd breed gedragen en gaf ruimte voor de uitwerking van een stedenbouwkundig plan met een grondexploitatie. In een convenant met de Rijksdienst en andere partners zijn ontwikkelkaders vastgelegd en ontstond een financiële impuls voor het plaatsecht herbouwen van het Castellum.

Deze herbouw moest wel op een eigentijdse manier. Zo ontstond een moderne interpretatie van een Romeins fort met museum, natuur- en milieucentrum en een cultuurhuis. Het Romeinse fort wordt weer zichtbaar en beleefbaar met passende programmering. Tegenwoordig is het Castellum een culturele en educatieve ontmoetingsplaats en kan rekenen op 200 duizend bezoekers per jaar. Het project heeft door de tijd heen altijd gepassioneerde en kundige mensen aan zich weten te binden, een succesfactor waarom dit plan met zoveel kwaliteit is gerealiseerd.

Op basis van de genius loci kun je een betekenisvolle toekomst bepalen

Ernest