Bosdialoog Almeerderhout 2019-2020

Bepalend voor de toekomst van het Almeerderhout

In opdracht van gemeente Almere en Staatsbosbeheer heeft OAK een ‘Bosdialoog Almeerderhout’ georganiseerd. In deze dialoog zijn de wensen, ideeën en aandachtpunten verzameld als basis voor een planproces om te komen tot het stadsbos van de toekomst!

Opdrachtgevers
  • Staatsbosbeheer
  • Gemeente Almere
Periode
  • 2019 – 2020
Locatie
  • Almere
Impact
  • De bosdialoog als aanjager van het Stadsbos van de Toekomst

De afgelopen jaren heeft de stad zich steeds meer om het Almeerderhout uitgebreid (bijvoorbeeld Overgooi, Nobelhorst, Oosterwold). Dit brengt een nieuwe realiteit met zich mee. De bewoners van de verschillende wijken hebben eigen wensen en behoeften voor de toekomst van het Almeerderhout. Tegelijkertijd is het bos een bestemming voor bezoekers uit de hele stad en de regio. Ook het ooit eenzijdig aangelegde polderbos is in zijn levensfase toe aan meer diversiteit, natuurwaarden en aantrekkelijkheid. OAK heeft een campagne ‘Almeerderhou(d)t van jou’ opgezet en in gesprek gegaan met een brede doelgroep aan bewoners, vrijwilligers en bezoekers van het bos.

Door middel van wandelingen vanuit de buurt, ansichtkaarten, een kansenboom in het Buitencentrum op de Kemphaan en een mini-enquête via social media hebben ca. 275 betrokkenen meegedacht over de toekomst van het Almeerderhout. De opbrengst is samengevat in het advies ‘Bosdialoog Almeerderhout’ en via social media publiek gemaakt. Het verwoordt en verbeeldt wat de stad ons heeft verteld.

De wensen, ideeën en aandachtspunten die tijdens deze ‘bosdialogen’ naar boven zijn gekomen zijn gebruikt bij het maken van een Toekomstperspectief Almeerderhout. In samenwerking met LOLA-architecten is dit plan opgesteld. U kunt kennis nemen van het ontwikkelplan via: Almere2.0:Almeerderhout

Almeerderhout verbindt mens en natuur in al zijn diversiteit

Ernest