Almeerderhout
Planproces

Stadsbos essentieel voor identiteit gezonde en groene stad Almere

Staatsbosbeheer en gemeente Almere hebben samen de ambitie om het Almeerderhout door te ontwikkelen tot Stadsbos van de Toekomst. Het ontwikkelplan toont hoe het boscomplex, passend bij de verdere verstedelijking van zijn omgeving, kan bijdragen aan een groene en gezonde stad, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Daarmee versterkt het de identiteit van Almere.

Opdrachtgever(s)
  • Staatsbosbeheer
  • Gemeente Almere
Periode
  • 2021-2023
Locatie
  • Almere
Impact
  • Met het ontwikkelplan zijn de kaders vastgesteld voor concrete inrichtingsplannen

Het betreft een combinatie van én de fysieke ontwikkeling van bosomvorming, paden en voorzieningen, én een nieuwe kijk op het beheren, programmeren en activeren van het bos. Sociale cohesie en participatie zijn onderdeel van de opgave en het bos nodigt alle mensen uit om te ontmoeten, beleven en bewegen.

Het bos biedt tegelijkertijd ruimte en kansen voor het vergroten van de biodiversiteit, het leveren van natuur producten, het absorberen van water en CO2 en verkoeling en schone lucht in de stad. Met het vaststellen van dit ontwikkelplan wordt de bostransformatie met brede doelstelling (fysiek en maatschappelijk) in gang gezet en groeit het Almeerderhout uit tot groen icoon van Almere, als bestemming én met een groeiende maatschappelijke betekenis.

OAK heeft het planproces namens de samenwerkende partijen begeleid en het ontwikkelplan is uitgewerkt in een Atlas en beeldkwaliteitsplan. In participatie met de omgeving worden nu concrete inrichtingsplannen opgesteld.