We zijn goed in water, natuur en parken.

OVER OAK

OAK ondersteunt op een actieve manier bij het waarmaken van ambities op het gebied van water, natuur en parken. Wij willen de leefomgeving voor mens en dier graag beter, mooier en toekomstbestendig maken. En we doen dit samen met u. Daar ligt onze inspiratie en ons commitment. We werken aan een aantal cruciale thema’s voor de toekomst: natuurherstel & biodiversiteit, leefbare & vitale steden en klimaatadaptatie & waterveiligheid.

Goede inhoudelijke kennis is onze basis. En een goede procesaanpak is nodig om de ambities ook echt te kunnen realiseren. Onze bijdrage bestaat dan ook uit inhoudelijke expertise en procesbegeleiding. Wij zijn gecommitteerd om de ambitie echt een stap verder te brengen. Als partner in ruimtelijke opgaven concretiseren wij de ambities tot haalbare plannen die kunnen rekenen op een gedragen besluit. Zij aan zij met de opdrachtgever.

OAK werkt vooral voor waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en natuur- en milieuorganisaties.

We werken vanuit Utrecht en veelal in Nederland maar ook regelmatig op Europees niveau en in andere landen zoals Engeland, Spanje, Italië, Roemenië, Slowakije en Bosnië

PARTNERS IN ONTWIKKELING

Wij zijn partners in ontwikkeling en werken graag samen met u aan nieuwe oplossingen. Onze betrokkenheid komt tot uiting in onze bedrijfsfilosofie. We bouwen aan een netwerk van mensen met een drijfveer en passie voor water, natuur, mens en omgeving. Een slagvaardig netwerk van vakmensen met impact.

OVER DE NAAM

De eik is een symbool voor de verbinding tussen mens en natuur. Het is ook een prachtige, sterke boom die beeldbepalend is in ons Europese landschap en die symbool staat voor wijsheid en kwaliteit. Wij voeren de naam OAK omdat wij dit goed bij ons werk vinden passen: wij willen voor de langere termijn impact hebben op het gebied van water, natuur en parken.

ONZE AANPAK

Onze aanpak is gebaseerd op een stevige inhoudelijke basis die gecombineerd wordt met kennis van proces-, projectmanagement en communicatie. Daarbij brengen we graag inspiratie, commitment en plezier in. We werken met een breed netwerk van specialisten en we vinden de verbinding van inhoudelijke kwaliteit en gedreven mensen van doorslaggevend belang.

IMPACT OP KLIMAATADAPTATIE & WATERMANAGEMENT

Het klimaat verandert. Regenbuien worden intensiever, stormen en hoogwaters nemen toe en ook de laagwaterperioden worden langer. Dit behoeft aanpassingen van onze leefomgeving, van regionaal tot microniveau.

OAK gaat hierbij uit van het benutten van de kwaliteiten van het natuurlijke systeem en de specifieke kwaliteiten van de locatie. Met oog voor het draagvlak bij stakeholders en bewoners.

We werken met tastbare interventies aan een nieuwe perceptie op waterveiligheidsvraagstukken en dragen bij aan het herstel van een duurzaam en robuust watersysteem.

IMPACT OP LEEFBARE & VITALE STEDEN

Steden zijn de motor van de economie en worden qua omvang steeds groter en complexer. Daarnaast gaan steden onderling concurreren in de strijd voor het beste imago en het beste leef, woon, werk klimaat.

Een hoogwaardige stedelijk groen landschap is essentieel voor de toekomst van een leefbare & vitale stad. Parken maken vaak het verschil en leveren voor de stad ruimtelijke kwaliteit, identiteit en sociale samenhang.

Ze leveren frisse lucht, bieden aanleiding tot sport en spel en brengen kinderen weer in contact met de natuur. Een wezenlijke bijdragen waarvoor OAK zich inzet.

IMPACT OP NATUUR & BIODIVERSITEIT

Natuur en biodiversiteit moeten op de agenda. De urgentie is hoog en de kansen voor herstel zijn groot. Voor vissen, zoogdieren, insecten en vogels geldt dat goede ecologische corridors van vitaal belang zijn voor gezonde populaties.

Naast connectiviteit is het belangrijk dat er kwalitatief goed habitat aanwezig is voor migrerende diersoorten.

OAK werkt met vakinhoudelijke en procesmatige kennis aan het structureel slechten van barrières, het herstellen van systemen en verbeteren van natuurwaarden.

IMPACT WITH PEOPLE

Mensen maken het verschil! OAK verbindt mensen met kennis, zeggenschap en enthousiasme bij het daadwerkelijk oplossen van bovengenoemde ruimtelijke vraagstukken.

In partnerships worden (internationale) verbanden gelegd en kennis uitgewisseld.

Wij ontwerpen processen die in het teken staan van verrijking omdat wij geloven in de kracht van samenwerken.