Irene de Jong MSc

adviseur groene ontwikkeling, natuur en financiën

Ik ben gefascineerd door de natuur, mensen en hun verbinding. Als kind wilde ik boswachter worden of een politieke partij oprichten voor het behoud van bomen. Als adviseur bouw ik bruggen tussen mensen en organisaties om projecten te faciliteren om een ​​groene en gezonde omgeving te creëren.

Als bioloog ben ik gaan werken in de financiële sector: geldstromen inzetten om een ​​positieve impact op klimaat en biodiversiteit te creëren, terwijl de financiële sector als geheel wordt gestimuleerd om duurzamer te worden. Bij Stichting DOEN richtte ik me op het ondersteunen van innovatieve businessmodellen voor duurzaam landschapsherstel. Nu mag ik bij de familie OAK Consultants aan de slag met groene ontwikkelingsprojecten; verbind inhoud met een helder proces en betrek de belangrijkste stakeholders bij het proces voor een optimaal resultaat. Dit doe ik met enthousiasme, zorg en een goed oog voor de dynamiek binnen een gebied. Ik ben op mijn best in complexe situaties, waar een innovatieve geest en een sociale insteek nodig zijn om tot een gedragen eindresultaat te komen.

Projecten

Rotterdam de boer op!

“Bewustwording bij boer en burger leidt tot regionale voedselproductie en consumptie met toegevoegde waarde voor natuur en landschap”