IMPACT OP WATER

Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt, regenbuien worden intensiever, hoogwaters nemen toe en ook de droge perioden worden langer. Hier moeten we op anticiperen, van internationaal tot lokaal niveau. Ook de waterkwaliteit staat onder druk. De komende jaren moet een aanzienlijke verbetering worden gerealiseerd.

Wij gaan voor oplossingen uit van het natuurlijk functioneren van het water- en ecosysteem; én van de identiteit van de plek. Wat is de oplossing die op deze plek past, gaat werken en meerwaarde heeft?

We zetten bij voorkeur in op natuurinclusieve maatregelen, en alleen op technische maatregelen indien nodig. We werken aan beleidsplannen voor verbetering van de waterkwaliteit, projecten voor vrij stromende rivieren/vismigratie en toekomstplannen voor een klimaatadaptief watersysteem. We verzorgen daarbij proces- en projectmanagement om ambities ook te realiseren.

Bekijk cases

IMPACT OP NATUUR

Natuur en biodiversiteit staan onder druk. De urgentie is groot en de kansen voor herstel zijn óók groot. Voor de natuur maar ook voor ons als mens. Habitat voor dier, plant en mens en goede ecologische verbindingen van voldoende kwaliteit zijn van essentieel belang voor de toekomst.

Wij werken met vakinhoudelijke en procesmatige kennis aan het herstellen van de natuur, vanuit een goed begrip van het functioneren van het ecosysteem. We werken aan onderwaternatuur in de stad, herstel duinrellen, natuurontwikkeling in de uiterwaarden en herstel zoet-zoutovergangen. In zowel concrete herstelmaatregelen als regionale plannen.

Bekijk cases

IMPACT OP GROENE STEDEN

Steden zijn de motor van de economie en worden qua omvang steeds groter en complexer. Voor een vitale en leefbare stad is voldoende, hoogwaardig en toegankelijk groen essentieel voor de toekomst. Dit kan door voldoende groen in de stad te realiseren en door een goede verbinding naar het buitengebied. Dit biedt ruimte voor ontspanning, voor natuur en om klimaatextremen op te vangen.

Wij werken aan plannen voor parken en natuur in de stad en stadsrand. Groene zones met ruimtelijke kwaliteit en meerwaarde voor mens en natuur. Daarnaast werken we aan integrale gebiedsplannen en groenblauwe dooradering van het buitengebied. We bieden proces- en projectmanagement om opgaven uit te werken en te realiseren.

Bekijk cases