Drs. Gijs van der Linden

chef de bureau

All round office manager met analytische blik, vlotte pen en een goed luisterend oor. Ondersteunt en faciliteert het team van OAK met raad en daad op het gebied van communicatie, planning, administratie en automatisering.

Projecten

De Vismigratierivier Afsluitdijk

“Van idee naar realisatie: OAK is vanaf de initiatief fase betrokken bij deze eerste kunstmatige rivierĀ  ter wereld voor migrerende vissen”