Daan Bleichrodt Msc

adviseur groene gebiedsontwikkeling en participatie

Daan heeft een passie voor mensen, natuur en bossen. Hij is een ervaren programmaleider en conceptontwikkelaar en is steeds op zoek naar nieuwe manieren om mens en natuur met elkaar te verbinden. Daan denkt groot, maar heeft geleerd klein te beginnen. Hij is creatief, heeft een grote verbeeldingskracht en gelooft in de kracht van verhalen. Daardoor kan hij mensen goed inspireren en activeren om hun eigen leefomgeving groener en meer biodivers in te richten.

Op de hotelschool in Maastricht leerde hij de beleving van de gast centraal te zetten en met deze blik kijkt hij ook naar de programma’s, waar de wensen van alle gebruikers (dus ook planten en dieren) leidend zijn. Tussen 2011 en 2023 werkt Daan voor IVN natuureducatie. Bij IVN leidde hij diverse multistakeholder programma’s met gemeenten, provincies, rijk, scholen en ondernemers. Hij stond bijvoorbeeld aan de wieg van Tiny Forest in Nederland, Engeland en België en hielp mee aan de realisatie van ruim 300 stadsbossen in Nederland.

De afgelopen tien jaar werkte hij vooral aan natuur in de stad en gaat nu bij OAK aan de slag om samen met gemeenten, provincies en waterschappen de stadsranden en ommelanden aantrekkelijker te maken voor mensen, dieren en planten.

Projecten

Rotterdam de boer op!

“Bewustwording bij boer en burger leidt tot regionale voedselproductie en consumptie met toegevoegde waarde voor natuur en landschap”