All Posts By

Jasmijn

Risicoanalyse bevergraverij

By | Onderzoek
Onderwerp
Nieuw artikel: risicoanalyse bevergraverij
Jaar

2024

Nieuws
  • Bevergraverij
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  • Risicoanalyse
Onze collega's Stephan Tukker en Barend de Jong hebben, samen met Gijs Kurstjens en Douwe Yska, een risicoanalyse uitgevoerd naar de impact van bevers op de dijken in Nederland. Hun onderzoek laat zien dat bevers, hoewel waardevol voor de biodiversiteit, een bedreiging kunnen vormen voor de waterveiligheid in laaggelegen gebieden. Stephan en Barend hebben hierover een informatief artikel geschreven.

De kans op bevergraverij in de keringen van Hoogheemraadschap Schieland en
de Krimpenerwaard

De bever, ooit uitgestorven in Nederland, heeft zich sinds de eerste uitzettingen in 1988 spectaculair hersteld. Vandaag de dag leven er meer dan 6000 bevers in ons land. Hoewel ze op veel plaatsen bijdragen aan biodiversiteit door wetlands en vissenbossen te creëren, vormen ze in de laaggelegen gebieden onder zeeniveau een bedreiging voor de waterveiligheid.

Een risicoanalyse uitgevoerd door Stephan Tukker, Barend de Jong, Douwe Yska en Gijs Kurstjens heeft aangetoond dat bevers in de dijken van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een aanzienlijk risico kunnen vormen. Deze regio beheert onder andere de laagst gelegen polder van Nederland, op ruim 6,7 meter onder NAP. De analyse heeft inzicht gegeven in de graaflocaties van bevers en de potentiële gevaren die dit met zich meebrengt voor de waterkeringen.

 

Klik door voor het hele artikel!

Lees meer

Een project in gedachten?

Neem contact met ons op