Dam Removal Europe

Getijdenpark Brienenoord en De Esch

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Park Lingezegen

Delta Talent

Ruimte voor de Rivier – IJssel Vecht Delta

Programma vismigratie Noordzeekanaal

Maximapark – Utrecht Leidsche Rijn

Vismigratierivier Afsluitdijk

Almere Centrum Weerwater

Het klimaat verandert. Regenbuien worden intensiever, stormen en hoogwaters nemen toe en ook de laagwaterperioden worden langer. Dit behoeft aanpassingen van onze leefomgeving, van regionaal tot microniveau.